Bli med i et faglig og sosialt forum og skaff deg verdifull
kunnskap om moderne kjededrift, knytt kontakter med gode
kolleger og la deg inspirere i ditt arbeid som kjedeleder!

Kjedelederforum er en non-profit organisasjon.

DETTE FÅR DU UT AV MEDLEMSSKAPET:

Et unikt nettverk med høy kompetanse innen kjededrift, uansett driftsform.
Vi er kjedeledere innen heleide, franchise og medlemseide kjeder.

3 MEDLEMSMØTER PR ÅR

Eksterne og interne foredrag om kjedeaktuelle problemstillinger, kjedepresentasjoner, erfaringsutveksling og sosialt samvær. (varighet 3-4 timer)

SOMMERMØTE (JUNI) – 2 DAGER

Kjedeaktuelle problemstillinger og utfordringer samt sosialt samvær. Alltid hyggelig, populært og nyttig.

ÅRLIG MEDLEMSUNDERSØKELSE

Kartlegging av kjedestruktur, lønnsforhold, kjedeavgifter m.m.

AD HOC UNDERSØKELSER

Undersøkeleser om aktuelle temaer innen kjededrift

RÅDGIVNING

Tips og råd innen aktuelle kjedeutfordringer

NYHETSBREV

Egen lukket facebookgruppe for kjedelederne med informasjon og nyheter om trender innen kjede/varehandelen fra inn- og utland.

VÅRE MEDLEMMER:

ANWR Garant Norway AS
Fredrik Selmersvei 2
0663 OSLO
Mobil: 924 24 404

einar@garantsko.com

Besøk webside
best_logo-web

Best Stasjon AS
Hovfaret 4A
0175 Oslo
Telefon: 22 55 18 90
Fax: 22 55 18 92
Mobil: 911 60 050
post@beststasjon.no

Besøk webside
stadionlogo_small

Stadion AS
Alvimveien 61,
1722 Sarpsborg
Telefon: 69 15 80 10
gjd@stadion.no

Besøk webside
texcon logo

Texcon AS
Sjølyst Plass 3
0278 Oslo
Telefon: 22 13 64 70
thomas@texcon.no

Besøk webside
mesteralliansen

MesterAlliansen AS
Frydenbergveien 48
0575 OSLO
Telefon: 09100
merete@mesteralliansen.no

Besøk webside
header_logo

Fri Bokhandel SA
Sehestedsgate 6
0164 Oslo
Telefon: 41628752
post@fribokhandel.no

Besøk webside

SPENST
Besøksadresse: Ryggeveien 96
1528 Moss
Telefon: 90 12 02 12
Eirin.bolle@spenst.no

Besøk webside
elfag_logoer_payoff

ELFAG
Høgslundveien 49
2020 Skedsmokorset
Telefon: 23 29 67 06
knut@elfag.no

Besøk webside
dekketam

DEKKTEAM
Postboks 204
2041 KLØFTA
Telefon: 63 94 78 00
anders.lund@dekkteam.no

Besøk webside
elon

ELON GROUP AS
Postboks 1417
1602 Fredrikstad
Telefon: 69 36 82 00
asle.bjerkebakke@elongroup.no

 

Besøk webside
Rorkjop

RØRKJØP AS
Sankt Hallvards vei 3, 3414 Lier
Telefon: 66 77 53 50
frank.olsen@rorkjop.no

Besøk webside
web-garderobemannen

GARDEROBEMANNEN AS
Postboks 194, 1650 Sellebakk
Kontoradresse: Øraveien 21 A,
1630 Gamle Fredrikstad
Telefon: 69 36 81 70
erik@garderobemannen.no

Besøk webside
varmefag_weblogo_magasin

VARMEFAG
Dyrløkkeveien 27
1440 Drøbak
Telefon: 64 93 53 99
sindre@varmefag.no

Besøk webside
buddy-logo-small

BUDDY
Hellenveien 1
2022 Gjerdrum
Telefon: 63 84 43 00
tom@buddy.no

Besøk webside
mesterlys

MESTERLYS AS
Telefon: 920 32 010
tomas@mesterlys.com

Besøk webside
SKORINGEN_black

SKORINGEN
c/o Shoe-d-vision Amba
Grenåvej 637
DK-8541 Skødstrup
Telefon: 48 89 43 86
ruj@shoe-d-vision.com

Besøk webside
Fargerike

FARGERIKE
Alf Bjerckes vei 10
0582 Oslo
Telefon: 23 14 12 50
post@fargerike.no

Besøk webside
ringo-kozmos

NORDIC TOY TEAM AS
Postboks 4173, Gulskogen
3005 Drammen
Telefon: 32 23 52 50
gro@ringo.no

Besøk webside
banda logo

BANDAGISTKJEDEN AS
Sandstuveien 12
1178 Oslo
Telefon: 23 38 48 58
markus@banda.no

Besøk webside
møbelringen logo

MØBELRINGEN AS
Landfalløya 26
3023 Drammen

Besøk webside

NORGESELITEN
Stabburveien 24
1617 Fredrikstad
Telefon: 97 76 15 00
servicekontor@norgeseliten.no

Besøk webside
EL-PROFFEN

EL-PROFFEN
Ægirsvei 10B
4632 Kristiansand
Telefon: 38 04 29 00
trond@elproffen.no

Besøk webside
dinbaker

DIN BAKER
Grini Næringseiendom 4b
1361 Østerås
Tlf: 67 11 12 60
georg@din-baker.no

Besøk webside
Jernia_logo_horisontal_CMYK (1)270pt-01

JERNIA
Kveldroveien 19
Vinterbro
Telefon: 46 40 70 00
espen.karlsen@jernia.no

Besøk webside

MESTER GRØNN

Telefon: 91 77 74 77

Besøk webside
Change-lingerie-small

CHANGE LINGERIE

Telefon: 32 84 62 90

Besøk webside
Autogruppen

AUTOGRUPPEN NORGE AS
Innspurten 1B
0663 OSLO
Telefon: 99 26 70 20
rune@autogruppen.no

Besøk webside

COMFORT-KJEDEN AS
Alexander Kiellands gate 2B
2000 Lillestrøm
Telefon: 66 93 23 00
Mobil: 977 28 502
kari@comfort.no

Besøk webside
Gosh-logo

GOSH Norge
Forusbeen 78
4033 Stavanger
Telefon: 922 24 621
lise@gosh.no

Besøk webside

Interflora
Billingstadsletta 13
1396 Billingstad

Telefon: +47 481 40 742

Besøk webside

MØTETEMA

Møtetemaene varierer fra gang til gang, men vanligvis presenterer en medlemskjede sin egen kjede med å fortelle om oppbygging, organisering og utfordringer. Vi har også kjeder som presenterer en aktuell problemstilling for de øvrige medlemmene for å få innspill fra disse på hvordan man kan løse utfordringen.

Det er stor takhøyde i Kjedelederforum hvor hensikten skal være å lære av hverandre. I tillegg inviterer vi en ekstern foredragsholder som presenterer sitt aktuelle budskap enten det er innen strategiutvikling, produkt/sortimentsoppbygging, markedsføring, logistikk eller lignende.

Halvdagsmøtene avholdes i lokalene til Oslo Handelsstands Forening i Karl Johans gate 37, mens sommermøtene arrangeres med overnatting rundt Osloregionen.

VEDTEKTER

§ 1 Formål

Kjedelederforum er en idealistisk forening, etablert den 29.august 1995 i Oslo. Dens oppgave og formål er fremme av høy kompetanse og sunne driftsforhold innen norske kjedevirksomheter.

§ 2 Medlemskap

Kjedelederforum er basert på personlig medlemskap. For å kunne bli ordinært medlem av foreningen må man være daglig leder av en igangværende kjede innen handels- eller servicenæringen. Foreningen kan også ha assosierte medlemmer. Styret avgjør retningslinjer og informasjonsplikt for assosierte medlemmer. Det er styret som vurderer søkernes kvalifikasjoner og avgjør opptagelse som medlem.

§ 3 Styre

Foreningen ledes av et styre på 3 medlemmer som velges for to år om gangen. Både ordinære og assosierte medlemmer kan velges til styret. Styrets medlemmer kan gjenvelges. Styret velger selv sin leder. Styrets oppgave er å planlegge og å bistå med gjennomføringen av foreningens aktiviteter.

§ 4 Sekretariat

Til å forestå foreningens daglige virksomhet kan styret ansette en sekretær og fastsette vedkommendes godtgjørelse og arbeidsinstruks.

§ 5 Kontingent

Ordinære medlemmer og assosierte medlemmer av Kjedelederforum betaler en årlig medlemskontigent og serviceavgift. Utover dette kan det innkreves en deltageravgift til spesielle arrangements av faglig eller sosial natur, og som ikke kan finne plass innenfor den normale økonomiramme.

§ 6 Budsjett og aktivitetsplan

Styret fremlegger på siste møte i kalenderåret budsjett og aktivitetsplan for kommende år – herunder forslag til kontingenter og serviceavgifter. En evt. utmeldelse av Kjedelederforum må skje skriftlig til styret med kopi til sekretariatet innen 30/6 med virkning fra 31/12 samme kalenderår.

§ 7 Vedtektsrevisjon

Supplering eller endring av disse vedtekter kan foretas med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer på et hvilket som helst medlemsmøte. Forutsetningen er at det fremgår uttrykkelig av innkallingen at vedtektene skal opp til vurdering og at slik innkallelse er utsendt med en måneds varsel før møtet. Ordinære og assosierte medlemmer har samme stemmerett. Ingen kan på egne eller andres vegne avgi mer enn 3 stemmer.

Uttalelser fra medlemmer i Kjedelederforum

KONTAKT OSS:

Kjedelederforum
Besøksadresse:
Fjordveien 1,
1363 Høvik
Mobil: 91 888 600
Kontakt: Halvor Bjerke
E-post: halvor.bjerke@retailfuture.no