Å være kjedeleder
er en krevende og ofte ensom rolle

No need to walk alone

Bli med i Kjedelederforum og få faglig påfyll og sosialt samvær.

Du vil garantert ha utbytte av medlemsskapet

/

Bli med i et faglig og sosialt forum og skaff deg verdifull
kunnskap om moderne kjededrift, knytt kontakter med gode
kolleger og la deg inspirere i ditt arbeid som kjedeleder!
Kjedelederforum er en non-profit organisasjon.Våre medlemmer

ReferanserHva mener medlemmene?

Hva får du?Medlemsskapet i praksis

Hva gjør vi?Les om møtetema vi tar opp

Kontakt ossRing eller skriv en melding.

Dette får du ut av medlemsskapet:

Et unikt nettverk med høy kompetanse innen kjededrift, uansett driftsform. Vi er kjedeledere innen heleide, franchise og medlemseide kjeder.

3 medlemsmøter pr år

Eksterne og interne foredrag om kjedeaktuelle problemstillinger, kjedepresentasjoner, erfaringsutveksling og sosialt samvær. (varighet 3-4 timer)

Sommermøte (juni) – 2 dager

Kjedeaktuelle problemstillinger og utfordringer samt sosialt samvær. Alltid hyggelig, populært og nyttig.

Årlig medlemsundersøkelse

Kartlegging av kjedestruktur, lønnsforhold, kjedeavgifter m.m.

Ad hoc undersøkelser

Undersøkeleser om aktuelle temaer innen kjededrift

Rådgivning

Tips og råd innen aktuelle kjedeutfordringer

Nyhetsbrev

Egen lukket facebookgruppe for kjedelederne med informasjon og nyheter om trender innen kjede/varehandelen fra inn- og utland.

Våre medlemmer

BYGGMAKKER

Byggmakker Norge AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen
Telefon 0 40 20
knut.strand.jacobsen @byggmakker.no


BEST

Best Stasjon AS
Hovfaret 4A
0175 Oslo
Telefon: 22 55 18 90
Fax: 22 55 18 92
Mobil: 911 60 050
post@beststasjon.no

STADION

Stadion AS
Alvimveien 61,
1722 Sarpsborg
Telefon: 69 15 80 10
gjd@stadion.no 7


TEXCON

Texcon AS
Postboks 13, Vinderen
0319 Oslo
Telefon: 22 13 64 70
paul@texcon.no


MESTERALLIANSEN AS

MesterAlliansen AS
Frydenbergveien 48
0575 OSLO
Telefon: 09100
merete@mesteralliansen.no

HÅNDVERKSGRUPPEN

Brobekkveien 115 A
0582 Oslo
Telefon: 915 26 532
jorgen@handverksgruppen.com

ELFAG

Postboks 117
2021 Skedsmokorset
Tlf: 03005
geir.syversen@onninen.no

GLASSMESTER 1

Kirketorget 5,
3616 Kongsberg
Telefon: +47 94 00 55 33 (24t)
kjetil@glassmester1.no

MESTERGULL

Mestergull AS
Postboks 13 - 1430 Ås
Telefon: 64 97 51 00
gh@mestergull.no

SPENST

Besøksadresse: Ryggeveien 96
1528 Moss
Mobil 90120212
Eirin.bolle@spenst.no

PROTID

Postboks 49, Teie
3106 Nøtterøy
Tlf: 33 38 23 32
fa@protid.no

DEKKTEAM

Postboks 204
2041 KLØFTA
Tlf: +47 63 94 78 00
anders.lund@dekkteam.no

EURONICS

Euronics Norge AS
Postboks 1417
1602 Fredrikstad
Telefon: 69 36 82 00
kenneth@euronics.no

RØRKJØP AS

Hagaløkkveien 13
1383 ASKER
Telefon: 66 77 53 50
Fax 66 77 53 51
frank.olsen@rorkjop.no

GARDEROBEMANNEN AS

Postboks 194, 1650 Sellebakk
Tlf. 69 36 81 70
Kontoradresse: Øraveien 21 A,
1630 Gamle Fredrikstad
erik@garderobemannen.no

VARMEFAG

Dyrløkkeveien 27
1440 Drøbak
Telefon: 64 93 53 99
sindre@varmefag.no

BUDDY

Buddy
Hvamstubben 17
2013 Skjetten
Telefon: 63 84 43 00
tom@buddy.no

MESTERFARGE

Alf Bjerckes vei 10
0582 Oslo
Mobil: 95809350
eskild.ugland@malorama.no

MESTERLYS AS

Mesterlys AS
Postboks 314,
1379 Nesbru
Mobil: 97 41 90 41
bjorn.tonsberg@mesterlys.no

SKORINGEN

Skoringen c/o Shoe-d-vision Amba
Grenåvej 637
DK-8541 Skødstrup
Telefon: 48 89 43 86
ruj@shoe-d-vision.com

RINGO

Leketøykjeden RINGO AS
Postboks 4173, Gulskogen
3005 Drammen
32 23 52 50
gro@ringo.no

FARGERIKE

Fargerike
Alf Bjerckes vei 10
0582 Oslo
Telefon: 23 14 12 50
post@fargerike.no

KOZMOS

Kozmos c/o BRIO Partner
Postboks 13
3107 Sem
Telefon: 33 37 88 00
hans-b.hogsnes@brio.net

BADEMILJØ

Bademiljø AS
Postboks 6570, Etterstad
0607 Oslo
Telefon: 48 21 90 00
john.arne.eiken@bademiljo.no

BANDAGISTKJEDEN

Bandagistkjeden AS
Sandstuveien 12,
1178 Oslo
Telefon: 23 38 48 58
markus@banda.no

Møtetema

Møtetemaene varierer fra gang til gang, men vanligvis presenterer en medlemskjede sin egen kjede med å fortelle om oppbygging, organisering og utfordringer. Vi har også kjeder som presenterer en aktuell problemstilling for de øvrige medlemmene for å få innspill fra disse på hvordan man kan løse utfordringen. Det er stor takhøyde i Kjedelederforum hvor hensikten skal være å lære av hverandre. I tillegg inviterer vi en ekstern foredragsholder som presenterer sitt aktuelle budskap enten det er innen strategiutvikling, produkt/sortimentsoppbygging, markedsføring, logistikk eller lignende. Halvdagsmøtene avholdes i lokalene til Oslo Handelsstands Forening i Karl Johans gate 37, mens sommermøtene arrangeres med overnatting rundt Osloregionen.

Vedtekter§ 1 Formål

Kjedelederforum er en idealistisk forening, etablert den 29.august 1995 i Oslo. Dens oppgave og formål er fremme av høy kompetanse og sunne driftsforhold innen norske kjedevirksomheter.

§ 2 Medlemskap

Kjedelederforum er basert på personlig medlemskap. For å kunne bli ordinært medlem av foreningen må man være daglig leder av en igangværende kjede innen handels- eller servicenæringen. Foreningen kan også ha assosierte medlemmer. Styret avgjør retningslinjer og informasjonsplikt for assosierte medlemmer. Det er styret som vurderer søkernes kvalifikasjoner og avgjør opptagelse som medlem.

§ 3 Styre

Foreningen ledes av et styre på 3 medlemmer som velges for to år om gangen. Både ordinære og assosierte medlemmer kan velges til styret. Styrets medlemmer kan gjenvelges. Styret velger selv sin leder. Styrets oppgave er å planlegge og å bistå med gjennomføringen av foreningens aktiviteter.

§ 4 Sekretariat

Til å forestå foreningens daglige virksomhet kan styret ansette en sekretær og fastsette vedkommendes godtgjørelse og arbeidsinstruks.

§ 5 Kontingent

Ordinære medlemmer og assosierte medlemmer av Kjedelederforum betaler en årlig medlemskontigent og serviceavgift. Utover dette kan det innkreves en deltageravgift til spesielle arrangements av faglig eller sosial natur, og som ikke kan finne plass innenfor den normale økonomiramme.

§ 6 Budsjett og aktivitetsplan

Styret fremlegger på siste møte i kalenderåret budsjett og aktivitetsplan for kommende år - herunder forslag til kontingenter og serviceavgifter. En evt. utmeldelse av Kjedelederforum må skje skriftlig til styret med kopi til sekretariatet innen 30/6 med virkning fra 31/12 samme kalenderår.

§ 7 Vedtektsrevisjon

Supplering eller endring av disse vedtekter kan foretas med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer på et hvilket som helst medlemsmøte. Forutsetningen er at det fremgår uttrykkelig av innkallingen at vedtektene skal opp til vurdering og at slik innkallelse er utsendt med en måneds varsel før møtet. Ordinære og assosierte medlemmer har samme stemmerett. Ingen kan på egne eller andres vegne avgi mer enn 3 stemmer.

Uttalelser fra medlemmer i Kjedelederforum

 • Customer Testimonails

  Som ung, nyansatt og uerfaren kjedeleder var det særdeles mange problemstilinger og utfordringer jeg hadde begrenset med kompetanse til å utføre på en optimal måte.Gjennom kjedelederforum kom jeg inn i et miljø hvor jeg fikk tips, innspill og gode råd fra mer erfarne kjedeledere. På den måten unngikk jeg de største fellene (som er mange for en kjedeleder) og fikk en trygg forankring i beslutningene som ble foretatt, ved aktivt å bruke det kontaktnettet som Kjedelederforum byr på. Kjedelederforum har også gitt meg et godt faglig utbytte gjennom å trekke inn eksterne foredragsholdere med temaer som berører kjededrift innen de fleste områder.

  Kenneth Baltzersen Euronics
 • Customer Testimonails

  Jeg har vært medlem av kjedelederforum i mange år, og har hatt stort utbytte av dette. Jeg har ledet ulike handelsvirksomheter de siste 13 årene, og således vært gjennom mange prosesser hva gjelder restrukturering, kapitalisering og effektivisering for å nevne noe. Eksempelvis hadde jeg stor nytte av kjedenettverket i forbindelse med forberedelsen rundt det å finne nye partnere til Bok- og kontorkjedene Norge AS (Libris og Kontorspar), som primo 2007 endte i et 100% salg av aksjene i kjedeselskapet til Norgesgruppen ASA. Som administrerende direktør i Coop Øst BA, et av Norges største handelshus, hadde jeg fortsatt stor glede av nettverket og dialogen med mine kollegaer i Kjedelederforum.”

  Tom Andersen
 • Customer Testimonails

  Kjedelederforum gir meg og andre kjedeledere en fin møteplass for å utveksle erfaringer og utfordringer fra hverdagen. Vi opplever ved hvert eneste møte at utfordringene er de samme om kjeden driver med dekk eller byggevarer. Jeg har fått et nettverk som jeg kan drøfte problemstillinger med – både enkle og litt mer utfordrende. Medlemmene i Kjedelederforum er på forskjellig nivå i deres livssyklus og vi ser at man her kan hjelpe kollegaer med å forberede seg til neste nivå. Jeg har ved strategiarbeidet invitert kjeldeledere til å være sannhetsvitner – dette har jeg meget god erfaring med. Anbefales!

  Petter Smebye RAC Group AS/DEKK 1
Dersom noe av dette virker interessant, ta kontakt !